UBLA TOURS

Ubla Tours

Objavi na Facebook profilu

 
Agencija „UBLA-TOURS“ osnovana je 1996. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću u 100%-tnom privatnom vlasništvu gosp. Radovana Vučkovića.

Pored osnovne djelatnosti prevoza putnika u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, poslednjih godina preduzeće se intenzivno razvijalo, tako da danas u svom sastavu ima i turističku agenciju.

U septembru 2009. godine dobijen je, od DQS GmbH, Sertifikat ISO 9001:2008 kao potvrda kvaliteta rada i pružanja usluga po procedurama evropskih standarda.  U periodu 2009-2011. godine, vozni park koji čini 15 autobusa, obnovljen je kupovinom četiri nova, tako da možemo ispuniti najstrožije kriterijume kada je u pitanju prevoz putnika, turista, đačkih ekskurzija itd.

Posebna pažnja poklanja se razvoju turističke agencije. S obzirom na već stečeni rejting na ovim poslovima, a imajući u vidu turistčke potencijale regiona i usvojenu strategiju razvoja turizma, u narednom periodu planiramo dalji razvoj agencije.

Već nekoliko godina uvezani smo u  „AMADEUS“ – rezervacioni sistem za prodaju avio karata,  rezervacije hotela i ″rent a car″-a za sve destinacije u svijetu.

U cilju očuvanja stečenog povjerenja klijenata stalno unaprijeđujemo uslugu u cilju potpunog servisiranja putnika.

Cilj nam je da u narednom periodu postanemo članica IATA – najvećeg svjetskog udruženja avio prevoznika.

Ostvarili smo dobru saradnju sa svim renomiranim turističkim agencijama u regionu putem subagentskih ugovora, a sve u cilju omogućavanja našim klijentima dostupnim sve turističke destinacije širom svijeta na brz, moderan i udoban način.

Namjera vlasnika i menadžmenta je da „UBLA-TOURS“ učvrsti poziciju vodećeg prevoznika putnika u drumskom saobraćaju i vodeće turističke agencije u regionu.

Lokacija:

Agencija UBLA TOURS - Galerija

KONTAKT

AGENCIJA "UBLA-TOURS"

Vuka Karadžića br.25, 89101 Trebinje

Telefon: +387 59 271 333, 260 430

Faks: +387 65 273 330

www.ublatours.com

Trebinje na Guglu:

Dobro došli u Trebinje

Trebinje je drugi po veličini grad u Hercegovini i administrativno privredni centar istočne Hercegovine. Nalazi se na krajnjem jugu entiteta Republika Srpska (BiH). Ima nešto manje od 40.000 stanovnika. Smješten je na rijeci Trebišnjici, ispod planine Leotar, na nadmorskoj visini od 270 metara. Za Trebinje se kaže da je grad sunca i platana. Danas se smatra jednim od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini.

Coordinates: 42°7112′N 18°3425′E

Latitude: 42.711200000000010000

Longitude: 18.342499999999972000

Location: Trebinje within Republic of Srpska; Bosnia and Herzegovina